اتومبیلمقدارتغییرکمترینبیشترین
RSS
405 ( نمایندگی/ تومان)۲۳,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰
405 ( بازار/ تومان)۲۷,۲۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۲۷,۲۰۰,۰۰۰۲۷,۲۰۰,۰۰۰
207 دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان)۴۹,۵۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۴۹,۵۰۰,۰۰۰۴۹,۵۰۰,۰۰۰
207 دنده اتوماتیک ( بازار/ تومان)۵۳,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰
206 صندوق دار V20 ( نمایندگی/ تومان)۳۷,۵۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۷,۵۰۰,۰۰۰۳۷,۵۰۰,۰۰۰
206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان)۴۳,۵۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۴۳,۵۰۰,۰۰۰۴۳,۵۰۰,۰۰۰
206 تیپ 6 ( نمایندگی/ تومان)۴۲,۵۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰
206 تیپ 6 ( بازار/ تومان)۴۵,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰
206 تیپ 5 (نمایندگی/ تومان)۳۵,۵۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰
206 تیپ 5 (بازار/ تومان)۳۸,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰
206 تیپ2 (نمایندگی/ تومان)۳۲,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰
206 تیپ2 ( بازار/ تومان)۳۹,۷۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۹,۷۰۰,۰۰۰۳۹,۷۰۰,۰۰۰
پارس سال (نمایندگی/ تومان)۳۰,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس سال(بازار/ تومان)۳۳,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰
سمند ال ایکس ( نمایندگی/ تومان)۲۶,۵۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۲۶,۵۰۰,۰۰۰۲۶,۵۰۰,۰۰۰
سمند ال ایکس (بازار/ تومان)۲۸,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰
تیبا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیك)۱۹,۷۹۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۹,۷۹۰,۰۰۰۱۹,۷۹۰,۰۰۰
تیبا (بازار/ تومان)۲۲,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰
تندر 90 مدل E2 (نمایندگی/ تومان)۳۶,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰
تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان)۳۸,۸۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۸,۸۰۰,۰۰۰۳۸,۸۰۰,۰۰۰
پرادو ( نمایندگی/ تومان)۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰
پرادو (بازار/ تومان)۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰
کرولا (نمایندگی/ تومان)۸۷,۹۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۸۷,۹۰۰,۰۰۰۸۷,۹۰۰,۰۰۰
کرولا (بازار/ تومان)۹۵,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰
یاریس هاچ‌بک ( نمایندگی/ تومان)۵۸,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰
یاریس هاچ‌بک ( بازار/ تومان)۷۰,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
مزدا 3 ( نمایندگی/ تومان)۹۳,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰
مزدا 3 (بازار/ تومان)۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پراید 111- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیك)۱۷,۸۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۷,۸۰۰,۰۰۰۱۷,۸۰۰,۰۰۰
پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان)۱۹,۵۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۹,۵۰۰,۰۰۰۱۹,۵۰۰,۰۰۰
پراید 132- LE کیسه هوا (نمایندگی / تومان/غیرمتالیك)۱۶,۷۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۶,۷۰۰,۰۰۰۱۶,۷۰۰,۰۰۰
پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)۱۸,۷۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۸,۷۰۰,۰۰۰۱۸,۷۰۰,۰۰۰
پراید 141- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیك)۱۶,۱۵۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۶,۱۵۰,۰۰۰۱۶,۱۵۰,۰۰۰
پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)۱۸,۲۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۸,۲۰۰,۰۰۰۱۸,۲۰۰,۰۰۰
مگان اتوماتیک 2000 سی‌سی (نمایندگی/تومان)۷۵,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
مگان اتوماتیک 2000 سی‌سی (بازار/تومان)۸۴,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰
آزرا (نمایندگی/تومان)۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
آزرا (بازار/تومان)۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
سوناتا (نمایندگی/تومان)۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سوناتا (بازار/تومان)۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

منبع: اقتصاد ایران آنلاینشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic